You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Benefits of Automated Parking System

สิ่งที่ได้รับจากระบบที่จอดรถอัตโนมัติ

เชื่อว่าหลายๆคนคงทราบดีว่าในเมืองไทยมีปัญหาการจอดรถอย่างมาก เนื่องจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ด้วยราคาที่ถูกลงจึงทำให้จำนวนรถเพิ่มขึ้น เเต่ถนนในกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถขยายได้ทัน เพราะต้องใช้เวลา หากจำนวนรถเพิ่มขึ้น ที่จอดรถก็ไม่เพียงพอ เห็นได้จากรถจอดตามถนนหรือการเห็นคนขับรถวนหาที่จอดในอาคารนานขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหารถติดเเละที่จอดรถไม่พอในกรุงเทพมหานคร เเต่….การใช้ที่จอดรถจอดรถอัตโนมัต (automatic parking) จะไม่ใช้ปัญหาอีกต่อไป

ประหยัดเวลาในการหาที่จอด

การนำพื้นที่กลับมาเป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

ปลอดภัยต่อทรัพย์สิน

เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิต

เพิ่มความทันสมัยให้กับลานจอดรถ

ช่วยเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง

We are your best parking solution and after- sales service

Contact Us