You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


COMPANY PROFILE

บริษัท เอ็มพีเม็ก จำกัด “MP MEC” เป็นบริษัทผู้นำเเละเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ที่จอดรถอัตโนมัติ และเทคโนโลยีนวัตกรรมการจอดรถแบบครบวงจร ก่อตั้งเมื่อปี 2549 ด้วยเทคโนโลยีระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลทีทันสมัยจากทุกมุมโลก พร้อมกับทีมงานวิจัยและพัฒนาที่เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดนวัตกรรม ที่จอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคต ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ใจกลางเมือง เหมาะสมกับพื้นที่จอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์บริการรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน บ้านพัก ด้วยนวัตกรรมประหยัดเนื้อที่จอดรถ ทำให้เกิดความสะดวกสบายปลอดภัย เป็นภาพลักษณ์ที่ดีโดดเด่น และทันสมัยต่อองค์กร

ปี 2564 เมื่อ 2 บริษัทที่แข่งแกร่งจับมือกันด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง รวมกับเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่จอดรถอัตโนมัติที่ทันสมัยพร้อมให้บริการลูกค้า และเราจะเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ระบบจอดรถอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยความเป็นเลิศด้านการผลิต การติดตั้ง เเละการบริการหลังการขายที่ดีเลิศ

“ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีซี เม็ก จำกัด (TPCM)”

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ระบบจอดรถอัตโนมัติในประเทศไทยด้วยความเป็นเลิศด้านการผลิต การติดตั้ง เเละการบริการหลังการขาย”

พันธกิจ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวล้ำนำสมัย มีคุณภาพสูงและสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลููกค้า

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีความสามารถสูง

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตลอดเวลา

4. คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

6. ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของตัวแทนจำหน่าย

7. บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศแบบมืออาชีพ

Why Us

จากประสบการณ์กว่า 15 ปี MP MEC (บริษัท เอ็มพี เม็ก จำกัด) นอกจากจะเป็นตัวเเทนจำหน่ายที่จอดรถอัตโนมัติที่นำเข้าจาก South Korea เเละ China เเต่เราเป็นทั้งที่ปรึกษาเเละเเก้ปัญหาที่จอดรถอัจฉริยะให้เเก่ลูกค้าทุกท่าน เราได้รับความเชื่อมั้นจากลูกค้าจึงทำให้ project เหล่านี้เกิดขึ้น ทั้ง residential, office, hotel, private houses, hospital, university, airport, etc… ซึ่งเราคำหนึงถึงสิ้นคาที่มีประสิทธิภาพเเละความปลอดภัยสูงสุดของการใช้งานอย่างมาก

We are your best parking solution and after- sales service

Contact Us